eBook tuyệt vời giúp bạn có định hướng rõ ràng và biết cách làm thế nào để xuất bản 1 quyển sách thành công trên Amazon để kiếm tiền.

Những gì trong sách là những gì thực tế mà tôi và các học viên của tôi kiếm được rất nhiều tiền trên Amazon với chi phí xuất bản là 0đ. Chúc mừng bạn đã có quyết định đúng đắn!